Patriarcha Cyryl w Kijowie

Po polsku

22.11.2010 Na Ukrainę przybył zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. Weźmie on udział w obchodach 75. urodzin metropolity kijowskiego Wołodymyra, zwierzchnika Autonomicznej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu na Ukrainie.
Cyryl przyjechał na Ukrainę po raz piąty od czasu wybrania go na patriarchę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w lutym 2009 roku.
“Rad jestem, że mogę ponownie stąpać po świętej ziemi miasta Kijowa i Ławry Kijowsko-Peczerskiej, by poczuć jedność duchową ze świętymi relikwiami ziemi naszej, chronionymi tutaj, w tym miejscu” - oświadczył po przybyciu do Ławry, klasztoru męskiego, uważanego za najważniejsze miejsce dla ukraińskiego i rosyjskiego prawosławia.
W związku z wizytą patriarchy protesty zapowiedziały ukraińskie ugrupowania patriotyczne, m.in. partia Swoboda. Uważają one, że celem przyjazdu Cyryla jest całkowite podporządkowanie Moskwie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. (…)

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/patriarcha-cyryl-w-kijowie,1,3793143,wiadomosc.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj