Grupa Atoskich mnichów zwróciła się do biskupa Artemije z wezwaniem, by ostatecznie zerwał z „ekumenicznym patriarchatem”

Po polsku

chanukowy-odstepca21.02.2011 Udział wyklętego przez kanony św. Cerkwi Prawosławnej patriarchy Ireneusza (link) serbskiego patriarchy Ireneusza w zapaleniu żydowskiej menory w czasie święta Chanuki w 2010 roku w centralnej synagodze Belgradu był powodem otwartego apelu grupy mnichów, prowadzących życie ascetyczne na Świętej Górze Atos – apelu, skierowanego do biskupa Artemije (Radoslavlievicia), który zarządzał diecezją Serbskiego Patriarchatu w Kosowo i został bezprawnie pozbawiony godności biskupa przez Sobór Biskupów tegoż patriarchatu w listopadzie ubiegłego roku.
Jak podaje korespondent “Портала-Credo.Ru”, apel, pod którym podpisał się również między innymi znany w Rosji hiero-schymnik Rafaił (Bieriestow), został opublikowany 19 lutego. Oprócz biskupa Artemije. ów apel adresowany jest do duchowieństwa, mnichów i wiernych, którzy poparli faktyczne oddzielenie się kosowskiego hierarchy od Serbskiego Patriarchatu pod koniec listopada.
Autorzy posłania opisują działania Serbskiego Patriarchatu wobec biskupa Artemije, oskarżonego o machinacje finansowe, jako „bezprawie”, skierowane przeciwko „wiernej Prawosławiu” części Serbskiej Cerkwi. podkreślając anty-ekumeniczną pozycję prześladowanego biskupa, atoscy ojcowie piszą: „Ekumenizm jest absolutnie niedopuszczalny dla Prawosławnych chrześcijan. Ekumenizm łączy w sobie wszystkie herezje, czyli jest herezją herezji, jak powiedział święty przepodobny Justyn Popowicz”.
Mnisi, którzy zredagowali to posłanie, zauważają również, że niedopuszczalne jest oddzielenie miłości od Prawdy, a właśnie miłość bez Prawdy jest używana jako usprawiedliwienie ekumenizmu. „Cóż to za miłość, - piszą Atoscy Ojcowie, - jeśli śmiertelnie choremu nie podaje się niezbędnego lekarstwa, lecz przekonuje się go, że jest zdrowy, … jeśli odbiera mu się jedyną możliwość wybawienia się od wiecznej śmierci i uzyskania zbawienia w Jedynej Prawdzie, Która jest obecna w Chrystusowej Wierze Prawosławnej”.
Znaczące miejsce w posłaniu zajmują problemy polityczne, przy czym autorzy wzywają serbski naród do powstrzymania się od wstąpienia do Unii Europejskiej. Ich zdaniem, jeśli dojdzie do niego, Serbowie utracą „więź z Niebiańską Serbią, ze wszystkimi Świętymi”, staną się „winnymi zniszczenia Cerkwi Chrystusowej”.
Komentując zamiary wyklętego przez kanony patriarchy Ireneusza odnośnie zaproszenia papieża do Serbii, atoscy mnisi ogłaszają, że wszystkie kary i anatemy, nałożone przez niego i jednomyślnych z nim hierarchów na biskupa Artemije i jego zwolenników są pozbawione jakiejkolwiek mocy. „Niesłychanym bezprawiem i hańbą” nazywają autorzy posłania-apelu udział patriarchy Ireneusza w obrzędzie zapalenia Chanuki. Na zakończenie posłania nałożono anatemę na wszystkich ekumenistów i zawarto wezwanie do zerwania z nimi wszelkich kontaktów.
Posłanie podpisał serbski hiero-schymnik Eutymiusz, hieronmisi Abel i Mikołaj, ośmiu schymników i 16 mnichów.

Źródło: http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=82512

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj