Serbska Cerkiew kontynuuje prześladowania biskupa Artemije

Po polsku

BP ARTEMIJE04.03.2011 Na posiedzeniu Komitetu Soboru Biskupów Serbskiej Odstępczej Cerkwi Prawosławnej do spraw Kosowa i Metochii postanowiono podjąć “adekwatne, cerkiewno-kanoniczne środki” przeciwko broniącemu cerkiewnej Tradycji oraz swego narodu biskupowi Artemije, ponieważ “kontynuuje swoją działalność, która nie ma nic wspólnego z najstarszym tradycyjnym przekazem Cerkwi Prawosławnej” :)
“Biorąc pod uwagę to, że mnich Artemije w żaden sposób nie szanuje decyzji patriarchy serbskiego (będącego w anatemie), świętego soboru biskupów, oraz synodu i kontynuuje hardo prezentować siebie w charakterze jedynego prawosławnego serbskiego biskupa, jedynego nosiciela prawdy, to zostaną podjęte adekwatne cerkiewno-kanoniczne środki” - oświadczono na stronie Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.
„Wraz z kłamliwym przedstawieniem całej sprawy i tytułowaniem się imieniem biskupa Raszko-Prizreńskiego, rozpowszechnienia kłamstwa i bezpodstawnego nałożenia anatem na wszystkich, którzy się nie zgadzają z jego rozumieniem Prawosławia, wnosi on popłoch, ducha szalonego zachowania, ducha fałszywej gorliwości w wierze, ducha zniszczenia soborności” - ogłoszono na posiedzeniu komitetu. Włączeni w to są również pozbawieni swojego stanu mnisi, rozpowszechniający „spiskowe teorie” za zasłoną zmyślonej walki przeciwko ekumenizmowi i globalizmowi.

————————————————————————

Złodziej krzyczy: łapać złodzieja !
Bez żadnych obaw może tenże serbski Komitet starać się o przyznanie rekordu Guinnessa za obłudę sięgającą sklepienia niebieskiego.

Ciekawe co wspólnego z “najstarszym tradycyjnym przekazem Cerkwi Prawosławnej” ma zapalanie przez Patriarchę lampek w synagodze? chyba tylko tyle, że w myśl tego właśnie “najstarszego i tradycyjnego przekazu”, Patriarcha Ireneusz stracił swoją biskupią godność i jest już tylko zwykłym panem Ireneuszem.

Więcej: TUTAJ

Źródło: http://www.srpska.ru/article.php?nid=16526&new=1

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj