Przykład ekumenicznego lania wody, czyli: dokument końcowy Międzynarodowego Ekumenicznego Zgromadzenia Pokojowego

Po polsku

„Pokój jest podstawową wartością we wszystkich religiach [okazuje się, że obecnie najważniejszy jest pokój, a nie wiara w Boga, Jego Święta Ewangelia i zachowanie wszystkich Jego przykazań - admin.], a obietnica pokoju obejmuje wszystkich ludzi, niezależnie od ich tradycji i zobowiązań” – napisali uczestnicy Międzynarodowego Ekumenicznego Zgromadzenia Pokojowego. Spotkanie odbywało się w dniach 17-25 maja w Kingston na Jamajce z inicjatywy Światowej Rady Kościołów. Zgromadziło ono tysiąc osób reprezentujących sto psudokościołów i Wspólnot [czytaj: sekt] kościelnych różnych tradycji chrześcijańskich Zachodu i Wschodu.

W przesłaniu końcowym zgromadzenia zaznaczono, że nie wolno używać religii do usprawiedliwiania przemocy. Podjęto też kwestię energii nuklearnej uznając, że skutki niedawnego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii postawiły poważny znak zapytania nad korzystaniem z tej technologii. W dokumencie wyrażono zatroskanie w związku z walką o wolność, sprawiedliwość i prawa człowieka, jaka toczy się w wielu krajach arabskich. Z kolei o solidarności zapewniono mieszkańców Izraela, Palestyny, Półwyspu Koreańskiego i Cypru. Nie zapomniano też o cierpieniach ludności Kolumbii, Iraku, Afganistanu oraz regionu afrykańskich Wielkich Jezior. „Zdajemy sobie sprawę, że i chrześcijanie bywają często współwinni systemów przemocy, niesprawiedliwości, rasizmu, kastowości, nietolerancji i dyskryminacji – napisali uczestnicy ekumenicznego spotkania. – Dlatego prosimy Boga, by przebaczył nam grzechy i przemienił nas w ludzi prawych, rzeczników sprawiedliwego pokoju”. [dziwna sprawa, że nie zauważono iż podstawowym warunkiem osiągnięcia choćby względnego pokoju jest podporządkowanie się całego świata nierelatywnej Woli Bożej, odrzucenie wszelkiej pogańskiej nieprawdy i grzechu i stanie się dziećmi Bożymi w Jedynym Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, którego ten zbuntowany świat oraz jego przywódcy nie chcą ani znać, ani przyjąć - admin.]

——————————————————————

“Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.’” 1 Tes 5, 1–3

Źródło: http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=490583

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj