Rosjanie ujawniają totalną cenzurę w USA na temat katastrofy w Nebrasce

Po polsku

79a74ae8-650a-4033-bb0b-ebe8731966f3

Szokujący raport przygotowała rosyjska Federalna Agencja Energii Atomowej (FAAE) na podstawie informacji dostarczonych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. W raporcie podano, że Prezydent Obama zarządził „totalną i całkowitą” cenzurę w mediach na temat tego co się dzieje z elektrownią atomową Fort Calhoun w Nebrasce, zalaną przez wzbierające wody rzeki Missouri. Okazuje się, że w elektrowni doszło do przerw w chłodzeniu zużytych prętów paliwowych, co w efekcie doprowadziło je niemal do stopienia się. Doszło do pożaru, w związku z czym Federalna Agencja Lotnicza zakazała lotów nad tym obszarem.
Rosyjska agencja stwierdziła, że jest to jedna z najgorszych katastrof nuklearnych w historii USA, o stopniu zagrożenia 4 w skali INES. Oznacza to, że istnieje realne zagrożenie dla otoczenia – głównie bliskiego otoczenia elektrowni. Największe miasto Nebraski, Omaha, zlokalizowane jest tylko 20 mil od elektrowni.
Na stronie właściciela elektrowni, Omaha Public Power District, zaprzecza się, że doszło do 4 stopnia zagrożenia, twierdząc, że obecnie „terminologia nie jest dokładna i obecnie inaczej klasyfikuje się katastrofy”.
Blokada informacji o tym co się dzieje z Fort Calhoun przez reżim Obamy, może mieć swoje poważne konsekwencje gdy opinia publiczna dowie się o tym, że jest cenzura na tak kluczowe dla zdrowia i życia treści.
Zachowanie administracji Obamy tłumaczy nacisk na tzw. „zieloną energię”, do której nie wiadomo dlaczego zaliczono energię atomową. Cała ta kampania ma na celu zniszczenie elektrowni opartych na węglu. Oblicza się, że ta wojna doprowadzi do podniesienia cen energii o 60% za 3 lata i spowoduje utratę 250 tys miejsc pracy.
(…) Być może administracja Obamy obawia się reakcji ze strony społeczeństwa na siłowe wprowadzanie energii atomowej do tych stanów i już dzisiaj pokazuje „kto jest bossem” by zastraszyć ludzi.
Brak informacji w amerykańskich mediach na temat katastrofy w Nebrasce, przypomina do złudzenia to co się dzieje w Japonii, przy czym oczywiście skala zagrożenia jest o wiele mniejsza w przypadku amerykańskiej elektrowni. Dla zwolenników energii atomowej groźne są też niedawne decyzje rządów Niemiec i Włoch o całkowitej rezygnacji z energii atomowej.

http://www.myweathertech.com/2011/06/17/us-orders-news-blackout-over-cri…
http://monitorpolski.wordpress.com/

Źródło:  http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/232 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o nowych dowodach osobistych - poinformowała dzisiaj na swych stronach internetowych Kancelaria Prezydenta. Nowe dowody, wyposażone m.in. w chip, mają być stopniowo wprowadzane od 1 lipca 2013 roku.W sierpniu ubiegłego roku Sejm zdecydował, że ustawa o nowych dowodach osobistych wejdzie w życie 1 lipca 2011 r. Podpisana przez prezydenta nowelizacja zakłada wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2013 r.Rząd, który opracował nowelę, opóźnienie wejścia w życie tych przepisów uzasadnia ryzykiem niezakończenia przygotowań organizacyjnych i technicznych do wydawania nowych dowodów osobistych przed 1 lipca 2013 r. Chodzi m.in. o zapewnienie przejrzystości przetargu na dostawcę blankietów do nowych dowodów. Nowy dowód osobisty - wzbogacony o elektroniczny nośnik danych, tzw. chip - umożliwi składanie podpisu elektronicznego, pozwalającego na dokonywanie czynności prawnych w urzędach administracji publicznej; ma być również wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Zmieni się też zawartość dowodu osobistego - oprócz części graficznej zostanie na nim umieszczona warstwa elektroniczna, która ma m.in. zwiększyć poziom ochrony tego dokumentu przed fałszerstwami. Nowy dowód będzie dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terenie Polski oraz m.in. państw strefy Schengen.Nowy dokument nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania oraz rysopisie. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z mikroprocesorem będzie można złożyć w dowolnej gminie, a także drogą elektroniczną. Dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat. Nowe dowody osobiste będą bezpłatne.

Źródło: http://www.grawitacja44.org.pl/?q=node/232

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj