Strzelanie do dzieci i kobiet w ciąży, czyli nowe uprawnienia służb porządkowych

Po polsku

policenwoPod pozorem ewentualnych „ataków terrorystycznych” Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło ponownie zwiększyć zakres uprawnień służb porządkowych. Po raz pierwszy w jednym akcie o randze ustawy znajdą się zasady stosowania siły przez policję, straż miejską, CBA, ABW, BOR, żandarmerię, sokistów, a nawet ochroniarzy.

Przygotowany przez MSWiA projekt nowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych, zakłada, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia atakiem terrorystycznym funkcjonariusze będą mogli użyć środków wybuchowych oraz materiałów chemicznych i pirotechnicznych (m.in. petardy i świece dymne).

Oprócz tego, funkcjonariusze każdej z wymienionych wyżej służb będą mogli strzelać nawet do kobiet w widocznej ciąży i do dzieci - jeśli uznają, że ci mogą dopuścić się „aktu terrorystycznego”. Nowe prawo nie będzie też wymagać - dotychczas obowiązkowego - strzału ostrzegawczego.

na podstawie: „Gazeta Prawna”

Źródło: http://www.autonom.pl/index.php/news/informacje/1214-nowe-uprawnienia-dla-sluzb-porzadkowych

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj