ŻYDOWSKI RODOWÓD BENEDYKTA XVI

Po polsku

a291źródło: www.fides-et-ratio.over-blog.fr
www.radiocristiandad.wordpress.com
www.le-projet-juif.com/?p=3504
Z języka franc. i hiszp. tłumaczył GREGORIUS

Matka Karola Wojtyły ( tzw.”Jana Pawła II’) pochodziła z żydowskich litwaków, a babka Józefa Ratzingera (tzw.”Benedykta XVI”), Maria TAUBER-PEINTNER z Bolzano (w tamtych czasach Cesarstwo Austro-węgierskie, obecnie Włochy) także posiada żydowskie pochodzenie, wywodzące się z żydowskiej rodziny TAUBER, pochodzącej z Moraw i Węgier, a wywodzącej się od Aarona TAUBER’a z Moraw. Wygląda na to, że jej matka Elisabeth Maria (Betty) TAUBER (ur. w 1834 r. na Morawach) była urodzona jako morawska żydówka z którą jej rodzina zerwała wszelkie stosunki po jej konwersji na katolicyzm. W tamtych czasach Morawy i Węgry były częścią Imperium Austro-węgierskiego pod władzą dynastii habsburskiej aż do końca I Wojny Światowej. Betty przeniosła się do południowego Tyrolu Cesarstwa Austro-węgierskiego (obecnie region Państwa Włoskiego), gdzie urodziła córkę Antona PEINTNER’a. Dopiero trzy lata po urodzeniu córki przez Betty TAUBER, Anton PEINTNER zdecydował się ją poślubić. Córka ich była urodzona w Rasa w 1855 r. i otrzymała na chrzcie imię Maria. Betty TAUBER natomiast była córką Jacob’a TAUBER’a (1811-1845) i Josefiny (Peppi/Josefa) KNOPFELMACHER (1819-1886). Jacob TAUBER był synem Jonasa TAUBER’a i jego żony Rebekah ZERKOWITZ. Ród ZERKOWITZ rościł sobie pretensje do posiadania statusu „kohenów” (Kapłani w judaiźmie. Koheni są rodem żydowskim, wywodzącym się w linii męskiej od Aarona, brata Mojżesza, należącym do plemienia Lewitów)

Tak więc „papież” Józef Ratzinger jest potomkiem MAHARAL’a.

1)Rabbi YEHUDA LOEW (LEIB) ben BEZAZEL (znany jako MAHARAL z Pragi, 1512-1609), żona PERLA SCHMELKES-REICH (1516-1610).

2)VOGELE LOEW (1556-1629), poślubił córkę rabbiego ISAK HA-COHEN (1550-1624).

3)CHAVA (EVA) HA-COHEN (1580-1651) poślubiła rabbiego ABRAHAM SAMUEL BACHRACH (1575-1615) z miasta Worms.

4)Rabbi (MOSES) SAMSON („SIMSON”) BACHRACH (1607-1670), rabbi w Goding, Lipniku, Pradze i Worms.Żona- Dobrusch PHOBUS (1610-1662).

5)Rabbi JAIR CHAYIM BACHRACH, znany jako „CHAVAS YOIR” (1638-1702), rabbi w Worms, żona SARAH (DINAH SORLE) BRILLIN (1638-1703).

6)Rabbi SAMSON („SIMSON”) BACHRACH (ur.około 1657 r.), imię żony nieznane.

7)MALKA BACHRACH (ur. około 1680 r.) poślubiła rabbiego ZALMAN’a SHPITZ’a, przwodniczącego BEIT DIN w Eisenstadt.

8)SARL (SARAH) SHPITZ (ur.1703 r.) poślubiła rabbiego JACOB’a KNOEPFLMACHER’a (~1700-zm. przed 1739 r.), „główny rabin” w mieście Mehrin.

9)NISSEL KNOEPFLMACHER (~ 1722) poślubiła najmłodszego brata swego ojca, rabbiego MOSES’a KNOEPFLMACHER’a (1718-1798) z Holeszowa.

10)JACOB KNOPFELMACHER (ur. 1739 r.), żona KATHARINA (ur. 1740).

11)JOACHIM KNOPFELMACHER (ur. 1764 r.), żona ANNA (ur. 1764 r.).

12)MARKUS KNOPFELMACHER (ur.1786 r.), żona BETTY.

13)JOSEFINA (PEPPI/JOSEFA) KNOPFELMACHER (ur. 1809 r.), mąż JACOB TAUBER (ur. 1811 r.)

14)BETTY (ELISABETH MARIA) TAUBER (ur. 1834 r. w Mahr. Weisskirchen na Morawach) poślubiła w 1858 r. w Rio de Pusteria ANTON’a PETER’a PEINTNER’a.

15)MARIA TAUBER PEINTNER (ur. 1855 r. w Rasa, zm. 1930 r.), mąż ISIDOR RIEGER

16)MARIA PEINTNER RIEGER (ur. 1884 r), mąż JOSEPH RATZINGER

17)JOSEPH ALOIS RATZINGER („papież” Benedykt XVI)

GENEALOGIA RODZINY TAUBER

Aaron TAUBER wywodził się z żydowskiej gminy z Doliny Tauber w Bawarii, od nazwy której przybrał nazwisko.W późniejszym okresie przeniósł się na Morawy. Godłem rodziny Tauber jest gołąb, co ma związek z imieniem JONAS lub JONAH. Ojcem Aarona był JONAS z Doliny Tauber, który był potomkiem rabbiego JONAH’a GERONDI. Wygląda na to, że przodkowie TAUBER’ów przyjęli tożsamość katolicką i nazwiska w okresie prześladowań bawarskich żydów, później zaś już otwarcie, mieszkając na Morawach, powrócili do judaizmu.

1)AARON TAUBER z Lipnik na Morawach (ur.1658 r.)

2)ISAAC TAUBER z Lipnik na Morawach (ur. 1690 r.), starszy brat JOACHIM’a LOBL’a (LEOPOLDA) TAUBER’a z Holeszowa na Morawach.

3)JACOB TAUBER z Lipnik na Morawach (ur.1715 r.)

4)JONAS TAUBER z Mahr. Weisskirchen na Morawach (1739-1822), druga żona to REBEKAH ZERKOWITZ (ur.1788 r.)

5)BETTY TAUBER (ur.1834 r.)

.

RATZINGER – ŻYD WEDŁUG RELIGIJNEGO PRAWA ŻYDOWSKIEGO

źródło: www.radiocristiandad.wordpress.com
Z jęz. hiszp.tłumaczył GREGORIUS.

Ważne jest aby zdać sobie sprawę, że Joseph Alois Ratzinger pochodzi z rodziny TAUBER- PEINTNER, b16-witamy-nowego-judeoaszajednej z najbardziej kabalistycznych gałęzi synagogi (rabinatu Pragi Czeskiej), która niezmordowanie dążyła od co najmniej pięciuset lat do uzurpacji Stolicy Piotrowej, jak to wyjawił John Retcliff w rozdziale zatytułowanym „Cmentarz żydowski w Pradze i Rada Przedstawicieli Dwunastu Plemion Izraela” swojej książki pt. „Biarritz”, która może być traktowana jako swego rodzaju odniesienie do „Protokołów mędrców Syjonu”.

„Szebet Naftali z Pragi powiedział:Nigdy nie akceptuj podrzędnych stanowisk. Największe znaczenie ma dla nas wymiar sprawiedliwośći i adwokatura. Dają nam one możliwość poznania zamiarów naszych wrogów i ich rzeczywistą siłę. Umieściliśmy już w różnych krajach swoich ludzi na stanowiskach ministrów finansów i ministrów sprawiedliwości. Naszym celem jest przejęcie stanowisk religijnych (duchowieństwa i papiestwa). Otrzymujemy pożądany przez nas parytet obywatelstwa i równości…”(Uwaga! To był cel rabinatu praskiego już 160 lat temu.).

Historia MAHARAL’a, praprzodka Benedykta XVI jest nadzwyczaj interesująca i dlatego ją przypomnimy. Wśród przodków Josepha Aloisa Ratzingera-Peintnera (właściwie Taubera) jest dziewięciu rabinów austrowęgierskich i niemieckich, a przede wszystkim jego przodkiem jest MAHARAL (JUDA LOEW ben BEZAZEL), uważany za jednego z największych w historii mędrców kabalistycznego okultyzmu. MAHARAL jest najbardziej znany wśród satanistycznych kabalistów, a zdobył swą sławę jako duchowy przywódca gminy żydowskiej w Pradze. Założył Wielką Akademię Talmudyczną o nazwie „Klaus”.

„MAHARAL, skrót od Moreinu HaRav Loeb, jest znany również wśród nie-żydów ze względu na dobrą znajomość nauk świeckich, takich jak matematyka, astrologia i inne dziedziny nauk ukrytych…był wielkim znawcą Kabały i wiedzy w niej zawartej, dotyczącej tajemnic boskiego stworzenia i tajemnych dróg Boga.”MAHARAL’owi słusznie przypisywano szczególną moc i zwano go „cudotwórcą”.Do najbardziej znanych historii należy ta o Golemie (demon wywoływany przez żydowskich magów), potwierdzona wzniesieniem jego (Golema) pomnika w Pradze, co wskazuje, że jest to więcej niż folklor.

RABIN LOEW I JEGO GOLEM

„Po wykonaniu odpowiednich rytuałów rabbi stworzył Golema i tchnął w niego życie, recytując specjalne zaklęcia hebrajskie. Kiedy Golem rabbiego Loewa urósł, to stał się bardzo brutalny i zaczął zabijać ludzi i siać przerażenie. Obiecano rabbiemu Loewowi, że jeśli Golem zostanie zniszczony, to zostaną zaprzestane prześladowania żydów. Rabbi Loew zgodził się. Aby zniszczyć Golema usunął pierwszą literę słowa „Emet”, które było wypisane na czole Golema, tworząc w ten sposób słowo oznaczające śmierć. (Według legendy szczątki Golema praskiego spoczywają w trumnie na strychu Altneuschule w Pradze i może być w razie konieczności przywrócony do życia.)

b16-skamlanie-pod-c3bcciankc2a6c3a4„Wiele lat później posąg pod nazwą „Der Hohe Rabbi Loeb”, przedstawiający wielkiego rabina Loeb’a został postawiony przed nowym magistratem Pragi, aby uhonorować i oddać hołd tej znakomitej osobowości.”

„W roku 2005 opowieść o Golemie powróciła do swoich żydowskich korzeni w nowym komiksie izraelskiej gazety „Yedinoth Ahronoth”, gdzie przedstawiono go jako superbohatera sponsorowanego przez rząd izraelski w celu ochrony Izraela przed problemami bytowymi i wewnętrznymi.”

Rabin SCHEUR ZALMAN z Liadi, założyciel żydowskiego ruchu polityczno-religijnego CHABAD, był bezpośrednim potomkiem, po linii ojca, praskiego MAHARAL’a.

Źródło: „Maharal z Pragi” – informacje internetowe

Vatican New Saints

Źródło: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/08/09/zydowski-rodowod-ratzingera/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj