Uwięziony patriarcha

Po polsku, Polecane

iriney_patriarh14 styczeń 2011 Jak wiadomo, zwierzchnik patriarchatu Jerozolimskiego, patriarcha Ireneusz kilka lat temu został pozbawiony swojej godności przez Synod Jerozolimskiego patriarchatu na podstawie fałszywego oskarżenia o sprzedanie władzom miasta hotelu, będącego własnością Cerkwi. Przejście do jego celi z budynku patriarchatu zostało zamurowane, pozostawiono jedynie zakratowane okno. Patriarcha przebywa w zamknięciu w malutkiej celi, do której przylega niewielka kapliczka, gdzie sprawuje nabożeństwa. Patriarcha ma do swojej dyspozycji również malutkie, otoczone murem podwórze o przybliżonych rozmiarach 3 × 4. Nad patriarszą celą mieszka arabska rodzina, która regularnie spuszcza na sznurku jedzenie dla patriarchy.
Mimo tych trudnych warunków, autor tych słów miał możliwość porozmawiać z uwięzionym patriarchą przez okno mieszkania Arabów. Patriarcha Ireneusz, który nieźle mówi po rosyjsku, opowiedział o prawdziwych przyczynach pozbawienia go sprawowanej przez niego godności, oraz umieszczenia w izolacji. Tak więc, główną przyczyną tego co się stało, było pragnienie patriarchy Ireneusza zaprowadzenia kanonicznego porządku i dyscypliny w środowisku mnichów – członków Bractwa Świętego Grobu. Patriarcha, po otrzymaniu informacji o konkretnych przypadkach złamania mniszych przyrzeczeń, o przypadkach mnichów o tzw. „nietradycyjnej”  (sodomickiej) orientacji, wszczął śledztwo. Trzech mnichów, którzy złamali swoje przyrzeczenia, patriarcha wydalił z cerkwi Grobu Bożego. Niemniej jednak śledztwo trwało dalej. Po jakimś czasie wymienieni wyżej osądzeni mnisi zaczęli zwracać się ze skargami na patriarchę do różnych innych czynników wyższych, oskarżając go o przestępstwa dotyczące sprzedaży majątku cerkiewnego.
Zapamiętałem dobrze słowa patriarchy Ireneusza o tym, że głównym winowajcą podjętych przeciwko niemu tak surowych represji był ówczesny zwierzchnik Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Moskiewskiego Kaganatu, Cyryl (Gundiejaw - obecny rosyjski patriarcha). To właśnie on przeprowadził rozmowy ze zwierzchnikami Lokalnych Cerkwi Prawosławnych i przekonał ich, by poparli i sankcjonowali zdjęcie z urzędu patriarchy Ireneusza.
Pod koniec rozmowy bezprawnie pozbawiony urzędu patriarcha przekazał mnie plik dokumentów po angielsku, obalających oskarżenia przeciwko niemu. Nawiasem mówiąc, cerkiewny hotel, który według oskarżenia miał sprzedać patriarcha Ireneusz, nadal jest własnością patriarchatu Jerozolimskiego. Oczywiście, główną przyczyną pozbawienia godności patriarchy Ireneusza, byłego kielejnika i ucznia nieskłonnego do modernizmu patriarchy Diodora, było pragnienie odsunięcia zwierzchnika Cerkwi Jerozolimskiej, który mógł się stać przeszkodą w realizacji ekumenicznych planów przez cerkiewnych apostatów na tak zwanym Pan-prawosławnym Soborze, który ma się odbyć w 2013 roku.
Niestety, do momentu przeprowadzenia tego Soboru patriarcha Ireneusz, który nie został skazany przez żaden świecki sąd na karę więzienia, nie ma żadnych szans wyjść na wolność.

.

good-job

Źródło: http://3rm.info/8170-zamurovannyj-patriarx.html

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj