Uczestnicy szczytu pentarchii w Stambule postanowili przyspieszyć zwołanie „Wielkiego Soboru”

Po polsku

popebenedictxviandecumenicalpatriarchbartholomew03.09.2011 Uczestnicy szczytu pentarchii w Stambule postanowili przyspieszyć zwołanie „wielkiego soboru” i surowo przestrzegać starożytnych granic lokalnych Cerkwi.

[Okazuje się, że dla tychże cudownych "uczestników" największym zmartwieniem są polityczno-cerkiewne waśnie oraz "starożytne granice", a nie bezkompromisowe zachowanie czystości i niezmienności dogmatów, kanonów, Liturgiki i św. Tradycji, na których opiera się święta wiara Prawosławna -  Admin.]

Jak podaje korespondent “Портала-Credo.Ru”, 3 września uczestnicy Soboru, nazywanego również szczytem pentarchii, w specjalnym komunikacie ogłosili listę postanowień tegoż Soboru pierwszych w godności patriarchów i autokefalicznej Cerkwi Cypru.
W dokumencie podano, że Sobór wydał specjalne posłanie, dotyczące sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego, Zgromadzenie opracowało szereg konkretnych propozycji w tej sferze: „Aktywizacji międzykonfesyjnego dialogu z przedstawicielami dwóch innych religii monoteistycznych, [czyli totalnie antychrześcijańskich icków, który już niemal od 2000 lat nie mają nic wspólnego z Bogiem w Trójcy Świętej oraz niezastąpionych w niszczeniu Chrześcijaństwa morderczych islamistów] zgodnie z postanowieniem Trzeciej Przedsoborowej Rady Międzyprawosławnej (1986); konieczności zwrócenia się przez przedstawicieli Prawosławnych Cerkwi Bliskiego Wschodu, za pośrednictwem przedstawicielstwa prawosławnych Cerkwi przy Unii Europejskiej, do Unii Europejskiej z prośbą o podjęcie odpowiednich kroków w celu rozwiązania powstałych problemów; zapewnienie funkcjonowania szpitala na kanonicznym terytorium Jerozolimskiego Patriarchatu na ziemi, będącej własnością patriarchatu.”
Sobór poręczył „każdej Cerkwi, aby w granicach swojej jurysdykcji zapewniły wiernym Jerozolimskiego Patriarchatu w nowym roku szkolnym możliwość otrzymania wyższego wykształcenia i kontynuacji studiów doktoranckich”, jak również zdecydował o „udzieleniu pomocy Patriarchatowi Aleksandrii w walce z chorobami zakaźnymi (w szczególności z AIDS i HIV) w różnych państwach kontynentu Afrykańskiego”.
Uczestnicy szczytu przedyskutowali środki, jakie należy podjąć w celu zwołania „świętego” i „wielkiego” (pan-prawosławnego) soboru w niedalekiej przyszłości. „Skonstatowano ze smutkiem, - jak podano w komunikacie, - że od lutego tego roku zaprzestano działań w kierunku zwołania soboru, a przyczyną tego stanu rzeczy jest długotrwały proces podejmowania decyzji przez Przedsoborową Radę Ogólnoprawosławną, która działa jedynie na podstawie jednogłośnych decyzji”. Jak podawano wcześniej, Moskiewski Kaganat blokuje wiele decyzji Przedsoborowych Rad, demonstrując w ten sposób swoje ekskluzywne prawo do określania strategii rozwoju „światowego prawosławia”. W związku z tym, sobór poddał tureckiemu patriarsze propozycję „zwołania soboru świątobliwych patriarchów i zwierzchników Cerkwi Autokefalicznych w celu rozpatrzenia wspomnianego wyżej problemu i szukania sposobów przyspieszenia zwołania wielkiego soboru”.
„Sobór, - jak podano dalej w komunikacie, - poparł propozycję patriarchy ekumenicznego w sprawie zwołania w niedalekiej przyszłości rady działaczy religijnych regionu Śródziemnomorskiego w celu przyjęcia ekologicznej „Karty Regionu Śródziemnomorskiego”, jak również wsparcia pokojowego współistnienia różnych religii”.
„Z powodu niedawnych wydarzeń w Cerkwi Prawosławnej” sobór podkreślił konieczność uszanowania i surowego przestrzegania geograficznych granic swoich jurysdykcji przez wszystkie Cerkwie Prawosławne w tej formie, w jakiej zostały one określone świętymi kanonami i tomosami, powołującymi do życia te Cerkwie”. Te słowa eksperci odebrali jako sugestię odnośnie nieuznawania kanonicznego statusu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Kaganatu w charakterze „nieodłącznej części” Moskiewskiego Kaganatu, ponieważ w Tomosie, zatwierdzającym autokefalię Prawosławnej Cerkwi w Polsce, wydanym w 1924 roku, Patriarchat Stambułu stwierdził, że nigdy na drodze prawnej nie zrezygnował ze swojej jurysdykcji nad metropolią Kijowską. Natomiast co do całego Moskiewskiego Patriarchatu i jego kanonicznych granic, sobór w Stambule odwołuje się do Tomosu z 1589 r., zgodnie z którym terytorium obecnej Ukrainy nie wchodzi w skład Moskiewskiego Kaganatu.
Komunikat podpisali zwierzchnicy czterech Cerkwi Lokalnych, oraz pełnomocny przedstawiciel Patriarchatu Antiochijskiego.

Źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=86071

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj