Moskiewski Patriarcha Cyryl zaproponował powołać prawosławno-buddyjską radę międzyreligijną

Po polsku

prawiesławny Kirył01.09.2011 „Prawosławny” patriarcha Cyryl, zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, w czasie spotkania z Kamby-lamą – zwierzchnikiem buddystów republiki – Tenzinem Cultimem zaproponował powołać w Tuwie prawosławno-buddyjską radę międzyreligijną.
„W Rosji istnieje już tego typu organizacja, mam na myśli radę międzyreligijną, do której wchodzą przedstawiciele prawosławia, buddyzmu, islamu i judaizmu. Przedstawiciele różnych konfesji mają te same problemy i zawsze łatwiej jest rozwiązywać je wspólnie” - zauważył zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu.

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj