Polska państwem policyjnym

Po polsku

kraty_copy27.08.2011 Jest źle, a będzie jeszcze gorzej.

Rząd szykuje nam kolejną niespodziankę: ekspresową ustawę o zwiększeniu uprawnień policji pod płaszczykiem dopasowania naszych przepisów do norm unijnych w kwestii współpracy przy zwalczaniu przestępczości.

Ustawa, którą szykuje rząd, daje policji o wiele większe prerogatywy, niż jest to w innych krajach.

Policja, na mocy tej ustawy, będzie mogła wnioskować o założenie podsłuchów osobom krytykującym konstytucyjne organy państwa,ba wręcz osoby podejrzane o działanie na szkodę środowiska, będzie mogła kontrolować nasze rachunki bankowe i maklerskie – powód się znajdzie zawsze.

Źródło: http://wolnemedia.net/prawo/polska-panstwem-policyjnym/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj