Metropolita Płowdiwski Mikołaj (Sewastyjanow) z Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej zażądał od służb specjalnych odtajnienia dossier KGB dotyczącego duchownych jego diecezji

Po polsku

mikolaj-plowdiwskiJak podał 27 września portal “Regions.ru” Metropolita Płowdiwski Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej, Mikołaj (Sewastyjanow) przyjechał do Sofii, aby osobiście przekazać przewodniczącemu Komisji Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Osobowych (tzw. Teczek) oficjalną prośbę o odtajnienie nazwisk kapłanów z jego diecezji, którzy w czasach komunistycznych zgodzili się na współpracę z bolszewią, a ściśle mówiąc, z Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego (czyli odpowiednikiem polskiego SB). Metropolita Mikołaj ma nadzieję, że Komisja niezwłocznie i bez żadnych wykrętów odpowie na jego prośbę.
W czasie Rady duchowieństwa diecezji metropolita Mikołaj zażądał, aby wszyscy duchowni wyrazili zgodę na piśmie na sprawdzenie przez Komisję Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Osobowych ich dossier i ogłoszenie nazwisk agentów służb specjalnych, którzy znajdują się wśród nich. Jak o pierwszy ów dokument podpisał sam metropolita Mikołaj.
Zanim jednak do tego doszło, metropolita wystąpił z mową do duchowieństwa, w której oświadczył, że obecnie Cerkiew cierpi prześladowania, oraz że „chyba nie ma takiej drugiej diecezji (w Bułgarskiej Cerkwi), której metropolita i duchowni ściągnęliby na siebie więcej napaści, obelg i pomówień”. Uważa, że przyczyną tego są „pozostałości przerzutów rakowych” służb specjalnych, które dąży do zachowania swojej władzy nad pojedynczymi duchownymi.
Metropolia Mikołaj obiecał, że ci, którzy zostaną oskarżeni o współpracę z tajnymi służbami komunistycznej bolszewii, nie zostaną zrzuceni z urzędów, lecz otrzymają możliwość pokajania i przyniesienia owoców swojej skruchy.
Jeśli Komisja będzie pracować według ustalonego planu, to jeszcze do Świąt Bożego Narodzenia ()według nowego stylu) zostaną ogłoszone dane o przynależności wyższego duchowieństwa do organów bułgarskiego KGB w czasach komunistycznej bolszewii.

Źródło: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=86645

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj