Ciężko ci ?

Po polsku

rozpaczKażdy z nas chyba przeżywał trudne chwile w swoim życiu. Każdego z nas trapią przeróżne życiowe problemy. Gdy porównamy swoją sytuację i innych to zauważymy, że w cale nie jest tak źle, a wprost przeciwnie.

Jeżeli dałoby się zmniejszyć Ziemię do rozmiarów wioski, którą zamieszkuje dokładnie stu mieszkańców, zachowując proporcje wszystkich ras, mieszkałoby tam mniej więcej:

-57 Azjatów

-21 Europejczyków

-14 osób z zachodniej półkuli (południowej i północnej)

- 8 Afrykańczyków

-52 kobiety

-48 mężczyzn

-70 nie białych

-30 białych

-70 niechrześcijan

-30 chrześcijan

- 6 osób posiadałoby 59% bogactwa całego świata i wszystkie one byłyby ze Stanów Zjednoczonych

-80 osób żyłoby poniżej standardu

-70 osób umiałoby czytać

-50 osób cierpiałoby z powodu niedożywienia

-1 osoba byłaby bliska śmierci

-1 osoba byłaby bliska narodzin

-1 (tak, tylko jedna) miałaby wyższe wykształcenie

-1 osoba posiadałaby komputer

Kiedy spojrzy się na świat z takiej perspektywy, potrzeba akceptacji, zrozumienia i edukacji staje się bardzo wyraźna. Godne uwagi jest również, co następuje…

Jeżeli dzisiaj rano wstałeś z łóżka raczej zdrowy niż chory… masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności więzienia, tortur ani głodu jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do cerkwi bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci, jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na tym świecie, którzy nie mogą chodzić do swych świątyń.

Jeżeli masz dach nad głową, ubranie na grzbiecie, jedzenie w lodówce i masz gdzie spać jesteś bogatszy niż 75% ludzi.

Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę drobnych portfelu, jesteś wśród 8% światowych bogaczy.

Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem… jesteś wyjątkową rzadkością.

Jeżeli możesz przeczytać tę wiadomość, otrzymałeś podwójne błogosławieństwo: ktoś o tobie myśli, a co więcej, jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi (2/3 populacji), którzy w ogóle nie umieją czytać.

„Za wszystko dziękujcie; albowiem ta jest wola Boża w Chrystusie Jezusie ku wam wszystkim” (I Tes. 5,18)

„Pięknie jest być z Bogiem na górze Przemienienia. Lecz cenniejszym jest kochać wolę Bożą wśród codziennych szarych trudnościach i wychodzić na spotkanie Chrystusowi wśród burzy i kłaniać się Jemu i dziękować Jemu, kiedy On jest na krzyżu.”[1]

Za dużo prosimy, a za mało dziękujemy Bogu…

Nie doceniamy tego, co posiadamy póki tego nie stracimy…

Dlatego dziękuj Bogu za wszystko, co masz, – bo masz naprawdę wiele.

Bardzo piękny dziękczynny tekst ułożył śp. metropolita Tryfon (Turkiestanow) jest nim – akafist „Sława Bohu za wsio”. Zachęcamy do przeczytania go, choć raz w swym życiu.

Źródło: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2011/10/17/ciezko-ci/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj