Powołano buddyjsko-prawosławną radę w Tuwie

Po polsku

satanista_sergianiecSergiański patriarcha Cyryl podczas spotkania z buddyjskim przywódcą Republiki Tuwa wyższym lamą (kamby-lamą) Tuwy Tenzinem Cultim wraz z przewodniczącym rządu republiki Sz.W. Kara-oołom zaproponował stworzenie jeszcze jeden organ buddyjsko-prawosławnej rady międzyreligijnej.
„Podobny związek – międzyreligijnej rady, gdzie w skład wchodzą przedstawiciele prawosławia, buddyzmu, muzułmaństwa, i judaizmu w Rosji już istnieje. U przedstawicieli różnych konfesji są te same problemy, i rozwiązywać je razem jest łatwiej” – wyjaśnił swoją inicjatywę głowa sergiańskiego Moskiewskiego Patriarchatu.

Ze swej strony, chcemy zauważyć, że podobne inicjatywy rzeczywiście istnieją, jednak nie ma nich korzyści.

satanisciisegianie

Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż, bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością. Jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy przybytek Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią (przybytkiem) Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam w nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Bóg, i nie tykajcie tego, co nieczyste, i Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Hospod` wszechmogący.” (2Kor 6,14-18)

Źródło: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2011/10/17/powolano-buddyjsko-prawoslawna-rade-w-tuwie/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj