Kościół antychrysta – zebranie w Asyżu

Po polsku

Trzy dni temu do Asyżu pociągiem z Rzymu przybył papież Benedykt XVI. Przybył tam również ekumenista patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej druid dr Rowan Williams, naczelny rabin Rzymu, książę Jordanii oraz inni przedstawiciele „Kościołów chrześcijańskich”, pogan, szamanów i wszelkich innych czcicieli diabła.

antychrysty

—————————————————————————————————

Niech te poniższe cytaty wzięte z Pisma Świętego posłużą za komentarz. Jeśli zaś czyjaś dusza nie bacząc na Słowo Boże chce iść “przestronną drogą” i wchodzić przez “szeroką bramą”, niech wie, że zmierza “drogą wiodącą do zguby, …. a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”. (Mat. 7: 13-14)

decorative_line

“Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Bożego i z kielicha demonów, nie możecie zasiadać przy stole Bożym i przy stole demonów.” (1 Kor 10, 19-21)

„Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż, bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością. Jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy przybytek Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią (przybytkiem) Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam w nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Bóg, i nie tykajcie tego, co nieczyste, i Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Bóg wszechmogący.” (2Kor 6,14-18)

Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ” (Jan 14:6)

“Jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich” (Jan 8:24)

“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dzieje Apostolskie 4:12)

“Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.” (Jan 15: 4-7)

On, istniejąc w postaci Bożej, (…) w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci _ i to śmierci krzyżowej . 9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest WŁADCĄ _ ku chwale Boga Ojca . (List do Filipian 2: 6-11)

“Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem Wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.” (1 J 5,20-21)

“Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków; poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką. I składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom.” (Ps 106, 35-38)

Nie ma pokoju bezbożnym (Iz 48, 22)

.

Źródło: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com/2011/10/30/kosciol-antychrysta-zebranie-w-asyzu/

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj