USA przygotowuje się na masowy pomór mieszkańców

Po polsku

femaW Kongresie Stanów Zjednoczonych uchwalono właśnie podejrzaną ustawę, która nakazuje Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), aby przygotowała „plany na wypadek masowego pomoru” . W dokumencie zwraca się uwagę na fakt, że branża pogrzebowa będzie przytłoczona na wypadek takiego nieszczęścia.

Do tak ekstremalnej sytuacji mogłoby dojśc na przykład w wyniku wielkiego ataku terrorystycznego, katastrofy naturalnej lub innego kryzysu, którego nawet sobie nie umiemy wyobrazić. Ustawa ma oznaczenie HR 6566 a nosi też nazwę “Mass Fatality Planning and Religious Considerations Act”.

Została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów 28 września. Ustawodawstwo zmienia ustawę Homeland Security Act z 2002, która zapewniła FEMA wytyczne na wypadek masowego pomoru. Zwracając uwagę na konieczność przygotowania nadzwyczajnych środków w odniesieniu do ataków terrorystycznych, klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. Kontekst religijny ustawy chrakteryzuje się tym, że nakazuje by FEMA brała pod uwagę to, że na przykład żydzi i muzułmanie wymagają by ich ciała były pochowane w ciągu 48 godzin od śmierci.

Może sie też wkrótce okazać, że słynne trumny FEMA składowane w ogromnych ilościach na terytorium USA będą służyły do masowych pochówków na wypadek wystąpienia jakiegoś kataklizmu. Powstaje pytanie jaki kataklizm grozi Amerykanom tak, że szykują miliony trumien i wydają dziwne prawodawstwo wyglądające na przygotowanie się do czegoś co ma nadejść. Czy to tylko zapobiegliwość?

Źródło: http://theintelhub.com/2012/10/08/h-r-6566-mass-fatality-planning-and-religious-considerations-act/

Źródło: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/usa-przygotowuje-sie-masowy-pomor-mieszkancow

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress
RSS Zaloguj